03.05.2019

KOCAELİ DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ

 

633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş Ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 1. Maddesi “İslam Dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere; Cumhurbaşkanlığına bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.” hükmünü içerir.

Din konusunda toplumu aydınlatma görevi çerçevesinde Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinin kuruluş aşamasında amaç şu şekilde belirlenmiştir: “Başkanlık teşkilatında çalışan tüm personelin mesleki bakımından daha iyi yetiştirilmelerini sağlamak, verimlerini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak ve bu görevlilerin dini kaynaklara doğrudan doğruya başvurma yeteneğini elde etmelerini sağlamak, böylece dini konularda toplumumuzun ihtiyacına cevap verecek uzman personeli yetiştirmek.

Nitelikli İslâmî bilgiye vakıf, temel İslâmî kaynaklara dayalı sahih ve aynı zamanda toplumsal bağlamla uyumlu bilgi üreten, Kur’an, Sünnet ve bunların adına tarihte üretilen bilgi birikimine ulaşabilen ve bu bilgiyi günümüz şartlarında, İslâmî tasavvur ve değerler çerçevesinde değerlendirebilen personel yetiştirmek Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinin öncelikli görevidir.